Glanedyddion

 • Scarecrow Sprinkle SCS-0

  Ysgeintiad Ysgeintio Sprinkle SCS-0

  Ysgeintiad Ysgeintio Sprinkle SCS-0

   Cyfeirnod:

   Ysgeintiad Bwgan Brain 

   SCS-0


   Pwerus ac effeithiol. Mae'r Repeller Anifeiliaid yn chwistrellu jet ddŵr pwerus ond diniwed cyn gynted ag y bydd yn canfod anifail yn goresgyn eich eiddo. Yn dychryn pob anifail, fel cŵn, cathod, gwiwerod, sgunks, ceirw, anifeiliaid gwyllt, adar, ac ati.

 • Daddi Long Legs

  Coesau Hir Daddi

  Coesau Hir Daddi

   Cyfeirnod:

   Coesau Hir Daddi

   2018-2ft Diamedr llawn 609.6mm

   2018-4tr Diamedr llawn 1219.2mm

   2018-6tr Diamedr llawn 1828.8mm

   2018-8tr Diamedr llawn 2438.4mm


   Mae Coesau Hir Daddi wedi'u cynllunio i atal gwylanod, colomennod ac adar mawr eraill, rhag glanio mewn mannau agored fel toeau gwastad neu unedau aerdymheru, yn ogystal ag ar oleuadau stryd ac ardaloedd eraill sy'n anodd eu hamddiffyn.